Szolgáltatásaink
Tudásbank
Karrierháló

Online lista
1 látogató van online
0 vendég, 1 bots, 0 felhasználó

Civilszervezeteknek

Pályázati munka – pályázati tanácsadás

A rendszerváltás óta sok civil szervezet kezdte meg működését különböző céllal és küldetéssel, tevékenységgel, mint az egészségügy, gyermekoktatás, idősgondozás, környezetvédelem, emberi jogok, mozgáskorlátozottak segítése, foglalkoztatási helyzet javítása, stb. Egy elég sokrétű de korántsem egységes, és forráshiánnyal folyton küzdő civil társadalmat létrehozva.
A forráshiányok időszakos megoldására alkalmasak a pályázati lehetőségek, projektek. 
Pályáznak intézmények, gazdasági szervezetek különböző fejlesztésekre, eszközbeszerzésre, illetve társasházak is nyújtanak be pályázatot épület-felújítás támogatására, illetve maguk az önkormányzatok is állandóan pályáznak településfejlesztési és egyéb célokkal, és szinte folyamatosan pályáznia „kell” a civil szervezeteknek is. A pályázatírás, a pályázás az elmúlt két évtized során lassan életünk részévé lett.

A civil szervezetek pályázati munkáját az alábbi feladatokban tudjuk segíteni, támogatni; 

  • Támogatásszerzési tanácsadás
  • Célirányos forrás felkutatás
  • Projekt ötlet – projektgenerálás
  • Partnerség kialakításának a segítése
  • Projekttervezés
   • Munkaterv (megvalósítási ütemterv)
   • Tevékenység tervezés
   • Humánerőforrás terv
   • Pénzügyi terv
   • Szükségletfelmérés
   • Megvalósíthatósági tanulmány
   • SWOT analízis
   • Logikai keretmátrix
   • Horizontális elvek
  • Előzetes értékelés
  • Pályázatkészítés
  • Projektvégrehajtás
   • Folyamatkövető tanácsadás
   • Projekt kommunikáció
   • PEJ tanácsadás
  • Értékelés
  • Disszemináció

Célcsoport tréningek

A munkaerőpiaci projekteket megvalósító civilszervezetek részére ajánljuk – a célcsoport (álláskeresők, képzésben részesülők) munkaerőpiaci érvényesülést, elhelyezkedési esélyek növelését, így a társadalmi integrációt elősegítő, támogató – csoportos fejlesztéseinket, mint szolgáltatást.

Készséggel segítünk a még előkészületi (pályázatírás) szakaszban álló projektek, szakmai – feladatainak pontosításában, tervezésében, véleményezésében.

Fejlesztő foglalkozások munkaerőpiaci célcsoportok számára:

ÁLLÁSKERESÉSI TRÉNING

A tréning célja: Az álláskeresők, munkanélküliek, illetve munkaerőpiaci (felnőtt) képzésben résztvevő hallgatók önálló álláskeresési képességének fejlesztése.
A csoportos felkészülésen részvevő tisztába kerül a munkanélküliség fogalomkörébe tartozó sajátosságokkal, képessé válik az önálló álláskeresés hatékony kivitelezésére, saját helyzetének objektívabb kezelésére, ezáltal szintén az eredményes álláskeresés lehetősége kerül előtérbe.

Kulcsszavak: munka, munkanélküliség, életút, önismeret, időgazdálkodás, munkaérdeklődés, munkával kapcsolatos képességek, munkaerőpiaci realitások, telefonálás technikája, érveléstechnika, beszélgetéstechnika, első interjú, öltözködés, az első munkanap.

A tréning: időszükséglete 45 óra

MUNKAERŐ PIACI ISMERETEK

Melyek során megismerheti a munkanélküliség fogalomkörébe tartozó sajátosságokat, viszonyítási alapot tud képezni saját helyzetéről. Képessé válik meghatározni reális elvárásait a munkavállalás kapcsán, alternatív életviteli stratégiákat, megoldásokat is megismer (vállalkozás), betekintést nyer az alapvető munkajogi kérdésekbe, más nézőpontból is szemlélheti az álláskeresés, munkavállalás folyamatát. Megismeri munkával kapcsolatos érdeklődését, képességeit, kellő jártasságra és ismeretekre tesz szert a munkavilágában.

Kulcsszavak: munka, munkanélküliség, előítélet, aktív és passzív eszközök, munkaerőpiaci szereplők, munkavállalási formák, életút, folyamatos tanulás, munkajogi alapok, vállalkozási formák, vállalkozási tevékenység kritériumai, álláskeresés, munkaérdeklődés, általános képességek, az ideális állás, önéletrajz típusok, kísérő – motivációs levél, álláslehetőségek forrásai, telefonálás technika, személyes beszélgetés – első interjú, öltözködés, tipikus kérdések a személyes találkozón, állásmegőrzése.

A tréning: időszükséglete 80 óra

TANULÁS TECHNIKA

A tréning célja: Képzés – foglalkoztatási projektbe bekerülő munkaerőpiaci (felnőtt) képzésben résztvevő vagy leendő hallgatók képezhetőségének fejlesztése.
A foglalkozás során fejlődik a személyiség, a résztvevő tisztába kerül a gyakorlás fontosságával, ráhangolódik a tanulásra, a tanulást mint, cselekvést elfogadja, javul a memória kapacitása, kreatívabbá válik korábbi önmagához képest.

Fejlesztendő kompetenciák: tanulási képességek, memória kapacitás, gondolkodás, önismeret, lényeg kiemelés, logikai készség, problémamegoldás, időgazdálkodás.

A tréning: időszükséglete 45 óra

KULCSKÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

A munkavilágában a munkáltatók kiválasztási rendszerében a kulcsképességek szerepe jelentős mértékben felértékelődött. A kulcsképesség többnyire átfogó jellegű, vagyis nem egy szűk területen (szakmai specifikum), hanem szélesebb körben mérhető. A megszerzett kulcsképességek tartós jellegűek, amelyek a megváltozott körülmények között is folyamatosan alkalmazhatók. Ennél fogva elengedhetetlen, hogy az egyén, mint munkavállaló, tisztában legyen a saját kulcsképességeivel és folyamatos fejlesztésének, kondicionálásának fontosságával.

Kulcsszavak: kommunikáció, együttműködés, tanulás – gondolkodás, probléma megoldás, kreativitás, megértés – helyzetértékelés, önállóság, felelősségvállalás.

A tréning: időszükséglete 60 óra

HATÉKONY ÖNISMERET

Munkaerőpiaci érvényesülést, a munkavilágába való visszakerülés esélyét növelő fejlesztő foglalkozás. A foglalkozás során fontos az olyan gyakorlati tudnivalók és olyan képességek, készségek kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az eredményesebb munkakereséshez, munkába álláshoz. A foglalkozás során a résztvevők, segítséget kapnak énképük megerősítéséhez, saját értékeik felismeréséhez, tudatosításához, kommunikációs készségük, konfliktuskezelési és probléma megoldó módszereik fejlesztéséhez, önérvényesítő magatartásuk kialakításához, begyakorlásához, a beilleszkedéshez szükséges norma rendszer helyreállításához.

Kulcsszavak: reális önismeret, önértékelés, kommunikáció, közösségi norma szerinti magatartás, konfliktuskezelés, problémamegoldás, egyéni célok – csoport célok, személyes felelősségvállalás, tolerancia, együttműködés, kudarckezelés, feladat centrikus gondolkodás.

A tréning: időszükséglete 80 óra