Tudásbank

Online lista
3 látogató van online
2 vendég, 1 bots, 0 felhasználó

Mi a kortárssegítés?

„A kortárssegítés –legtágabb értelemben – az a folyamat, amelyben az egyén elítélés nélkül, nondirekt módon támogatást nyújt egy kortársának, aki éppen személyes válságban van.”      (Cox, 1995)

“A kortárssegítés az aktív hallgatás és probléma-megoldás készségének használata, kiegészítve az emberi fejlődéssel és lelki egészséggel kapcsolatos ismertekkel [olyan emberek között, akik korukban, státusukban és tudásukban közel állnak egymáshoz]” (D’ Andrea és Salovey, 1983

A kortárssegítés filozófiájának központi feltevése, hogy az emberek képesek megoldani a legtöbb mindennapi problémájukat, és saját maguk tudják a legjobban, hogy mit éreznek vagy gondolnak egy helyzetről. Ezért a kortárssegítő feladata mindössze abban segíteni, hogy a másik személy minél tisztábban lássa saját érzelmeit és probléma-megoldási lehetőségeit. (D’ Andrea és Salovey, 1983).

A kortárssegítő tevékenység egyaránt pozitív hatással van a segítettre, a segítőre és az iskolai légkör alakulására. A segítettek úgy érzik, hogy figyelmet és megértést kaptak, s ez által lehetőséget a továbblépésre.

 

Kik a kortárssegítők?

A kortárssegítők olyan fiatalok, akik az egykorú partnerek között eredendően meglévő azonosulási képességet mozgósítva, mellérendelt szerepből igyekeznek segítséget nyújtani társaiknak. A kortárssegítő olyan probléma érzékeny, segítő attitűddel rendelkező, szakmailag képzett fiatal, aki összekötő kapcsolatot jelent a diákok és a professzionális tanácsadók, pszichológusok, munka és pályatanácsadók, jogászok között. Informális módon is kapcsolatba kerülhet kortársaival. Akiket ha szükséges, a megfelelő tanácsadási-segítő rendszerbe terel. A kortárssegítők elsősorban saját természetes közegükbenműködnek segítőként, legfontosabb szerepük a pozitív mintaadás. 

 

Kortárssegítésben célunk

Erősíteni a fiatalokban a segítő jellegű mentalitást, szándékot. Valamint szervezetünk szakmai támogató „jelenlétével”,

  • a formális és informális tanulás, ismeretszerzés, lehetőségének a biztosítása,
  • életmód – életvitel szemlélet pozitív irányú formálása,
  • személyiség fejlődése,
  • döntésképesség fejlesztése, (pályaválasztás – munkavállalás), stb.

a fiatal korcsoportok körében  („harmadik szocializációs tér”)  

 

Kortárssegítő területeink

  • Prevenció (kötetlen szabadidős és közösségi lehetőségek, védelem a deviánshatásoktól)
  • Egészséges életmód
  • Életvitel – társadalmi normák
  • Tanulás (tanulási nehézségek, tanulócsoportok)
  • Pályaválasztás – munkavállalás kérdésköre, problémái
  • Társas illetve párkapcsolati kérdések, problémák

 

Módszereink

  • Kötetlen közösségi – szabadidős lehetőségek
  • Szervezett közösségi programok
  • Információs és tanácsadó szolgáltatás
  • Jelzőrendszer, szakszolgálati átirányítás, terelés (kompetenciánkon kívüli esetek, problémák kapcsán)
  • Tematikus előadások
  • Kortárssegítők toborzása, képzése (13 – 23 éves diákok)
  • Kortárssegítők klubja (szakmai konzultációk, szakmai koordináció)

 

Mit csinál egy kortárssegítőnk?

A fiatalok ügyeleti időben, illetve az iskolákban a diáktársak közvetlenül mindig megtalálják     az ott lévő kortárs segítőt, akinek feltehetik kérdéseiket, így gyorsan és könnyen juthatnak információhoz az őket érdeklő kérdésekben, illetve problémákkal kapcsolatban.

A kortárssegítőinket titoktartás köti, az egyesületi szakemberekkel történő konzultáció során is anonim módon mutatja be az adott problémát, kivéve, ha e kötelezettség alól, előzetesen felmentést kapott a tanácsot kérő diáktól. 

 

 Kedves Diák / Fiatal!

Kortárssegítőnk révén az alábbi segítségeket érheted el veheted igénybe:

  • Ha kevés a barátod szívesen beszélget veled, bemutat egy jó társaságnak,
  • Párkapcsolati problémáid megbeszélheted vele;
  • Tippjeivel, tanácsaival segít a tanulásban, vagy a vizsgákra felkészülni;
  • Informál a szabadidős programokról, lehetőségekről, segít megtervezni a szabadidőd hasznos eltöltését;
  • Ha szeretnél egészségesebben élni, ebben is tud segíteni tippjeivel, egy jó társasággal, és programajánlatokkal.
  • Nem tudod mit vár tőled a környezeted? Megbeszélheted vele. 
  • Kérdéses a pályaválasztás számodra? Erről is beszélhetsz vele!
  • Hamarosan munkát vállalsz, és még nem ismered a munkavilágát? Erről is kérdezheted. 
  • Vagy csak simán segít ellazulni, kikapcsolni, megmutat pár relaxációs gyakorlatot;
  • Ha valamit mégsem tudtok megbeszélni, vagy nem találtok rá megoldást, akkor az egyesületünk valamelyik szakembere siet a segítségetekre.

 

A kortárs segítő személye. Ki lehet kortárssegítő?

Aki rendelkezik, a szükséges készségekkel s betartja a legfontosabb szakmai-morális szabályokat. Elvégezte a kortárssegítői tanfolyamot, s ebből következően ismeri tevékenysége elméleti alapjait, és személyisége alkalmas a kortárssegítői munkára.

A képzettséget tekintve a kortárssegítők a nem hivatásos segítő foglalkozásúak közé tartoznak, de az általuk elvégzett kortárssegítő tanfolyamon lényeges információkat, készségeket-képességeket elsajátítanak el. A kortárssegítők készségeit tekintve a legfontosabbak a – verbális és nem verbális- kommunikációs, konfliktuskezelési és konzultációs készségek

 

Szükséges személyiség jegyek, tulajdonságok:

  • kíváncsiság (emberek iránti természetes odafigyelés)
  • odafigyelés képessége (mások meghallgatásának ösztönző jellege)
  • beszédkészség (kommunikációs képesség)
  • empátia és megértés (másik ember helyzetébe való beleélés)
  • emocionális érzék (ez érzelmekkel való megfelelő bánásmód)
  • jó önmegfigyelés képessége
  • barátságos
  • magabiztos
  • meghitt
  • szolgálatkész 
  • lelkiismeretes
  • gondos, alapos
  • felelősen gondolkodik
  • kiegyensúlyozott
  • nyitott
  • kreatív
  • nevetés képessége (meglátja az élet eseményeinek tragikus/komikus oldalát)

 

Amennyiben rendelkezel a fenti tulajdonságokkal, jelentkezz kortárssegítő tanfolyamunkra.

 

info@kerekveto.hu email címen.