Szolgáltatásaink
Tudásbank
Karrierháló

Online lista
1 látogató van online
0 vendég, 1 bots, 0 felhasználó

Magunkról

Több éve kezdeményezett szakmai együttgondolkodás, és sok bürokratikus akadály leküzdése után közhasznú minősítésű bejegyzésünk 2011-ben történt meg. Tevékenységünk hatásköre, országos.

Célunk

Az emberek, családok anyagi – szociális helyzetének a javítása a foglalkoztatás (alkalmazott), önfoglalkoztatás (vállalkozás) – öngondoskodás (termelő, önellátó), csoportos önfoglalkoztatás (szövetkezet, szociálisszövetkezet) eszközeinek segítségével. Szakmai hitünk, hogy nemzetgazdaságunk stabilitásának, és lassú fejlődésének a vidék Magyarországa a kulcsa. Ezért tevékenységünket is eszerint alakítottuk ki, hogy szakmailag egyaránt segíteni, támogatni tudjuk a városi bérmunkából megélni szándékozókat, és a gazdaságilag önálló munka,- és megélhetési tevékenységet folytató, vagy épp tervező életutakat. Tevékenységünk alapvetően a munkát végző ember személyének a fejlesztése, a munkavállalási készségek, az életvitel stabilitásához szükséges készségek erősítése révén. Ezen túl menően igyekszünk az ember környezetét úgy „befolyásolni”, hogy az a munkavégző tevékenység, és életvitel szempontjából mindinkább „alkalmasabbá” váljon az egyén számára. E célok elérése érdekében együttműködünk, illetve keressük az együttműködés, együttgondolkodás lehetőségét a munkáltatókkal, önkormányzatokkal, civilszervezetekkel, szakmai szervezetekkel, képző intézményekkel. Az alapvető célunk „fizikai” elérésén, teljesítésén túl, szintén célunk még az alapcélunk elérésének kedvező fogadókörnyezet, azaz a szemlélet alakítása is. Ezért a tevékenységünkhöz kapcsolódó szakmai területeken képzési, szakmapolitikai, elméleti, és gyakorlati síkon egyaránt jelen kívánunk lenni, ezért indítottuk útjára szakmai folyóiratunkat, szervezünk szakmai fórumokat, rendezvényeket, stb.

Tagság

Egyesületünk 11 fő alapítóval alakult meg közben a létszámunk további 4 fővel bővült. Az egyesületünk nyitott bárki tagja lehet, aki a céljainkkal egyetért és ezekért, a célokért tenni is képes, és hajlandó is. Tagságunk tapasztalata és szakmai végzettsége(i)nek összetétele garanciát jelentenek, a minőségi humánszolgáltatás biztosítására, a különböző munkaerőpiaci – foglalkoztatási projektek megvalósítására. A tagság szakmai végzettségszerinti összetétele; munka,- és pályaválasztási tanácsadó, szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus, emberi erőforrás tanácsadó, szociálpedagógus, pedagógus – tanár, pszichológus – szakpszichológus, informatikus, érdekképviseleti szakember, jogász, szervezetfejlesztő, foglalkoztatási szakértő. Jellemző, hogy szinte mindannyian 2-3 végzettséggel, szakdiplomával is rendelkeznek, többen oktatnak egyetemeken, főiskolákon illetve szakterületüknek elismert szakértői.

Szakmai program

 • Könyvkiadás; szerkesztés alatt módszertani útmutató és szöveggyűjtemény hátrányos helyzetű munkavállalókkal foglalkozó szakemberek számára.
 • Kiadvány (rendszeres);  munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai folyóirat, internetes és nyomtatott megjelentetése.
 • A foglalkoztatás esélyeit növelő tréningek; álláskeresési, munkaerőpiaci, önismeretei, konfliktuskezelő, tanulástechnika, kompetenciafejlesztők, stb.
 • Pályaválasztást segítő tréningsorozat; saját fejlesztésű tematikával és módszer alkalmazások (már az általános iskola hatodik osztálytól kezdve)
 • Munkavállalók egyéni támogatása; Állásközvetítői (álláskeresők segítését támogató szolgáltatás, asszisztált álláskeresés) egyéni tanácsadás – konzultáció
 • Munkaerőpiaci projektek megvalósítása; konzorciumi partnerekkel (önkormányzat, önkormányzati szervek, más civil szervezetek, térségi társulások, stb.)
 • Segítő és munkaerőpiaci szakemberek továbbképzése
 • Állásbörzék szervezése; kerületi, kistérségi szinten ( a munkáltatók körében végzett szükségletfelmérés alapján)

Együttműködés lehetséges területei, formái

 • Munkáltatókkal; munkaerő-közvetítés, toborzás, foglalkoztatási tanácsadás, (támogatási lehetőségek), munkakör elemzés, rehabilitációs tanácsadás, foglalkoztatási célú munkaerőpiaci projektek, egyéb projektek, pályázatírás, stb.
 • Önkormányzatokkal; munkaerőpiaci – foglalkoztatási projektek, települési fejlesztési folyamatok, hatástanulmányok, elemzések, kulturális és hagyomány őrző-felelevenítő munka, vidék megtartó képességének az erősítése, öngondoskodás erősítése, stb.
 • Civil szervezetekkel; munkaerőpiaci – foglalkoztatási projektek, továbbképzés, szakmai tapasztalat megosztás, közös szakmaiság erősítése, stb.
 • Felnőttképzőkkel; képzési projektek, munkaerőpiaci – foglalkoztatási készségek erősítése (csoportfoglalkozások), stb.
 • Képző intézményekkel – egyetemekkel; szakmaiság erősítése, tapasztalat megosztás, szemléletformálás, stb.

 

Önkéntesség

Szakmai munkánk megvalósítása alapvetően önkéntes alapokon szerveződik.  Szívesen fogadjuk céljainkkal együttérző embertársaink jelentkezését önkéntes feladatok kapcsán. Várjuk iskolák, oktatási intézmények megkeresését is.

Az alábbi tevékenységekben tudjuk fogadni a fiatal önkénteseket.

 • munkanélküliség kezelése, enyhítése kapcsán, munkaerőpiaci tréningeken előkészítő munkákban való részvétel
 • adományok gyűjtése, osztályozása, kiosztásban való részvétel
 • pályaorientációs órákon, PÁV táborokban kortárssegítőként való közreműködés
 • kulturális rendezvényeken való részvétel
 • környezeti ártalmak, illegális szemétlerakók felkutatása, dokumentálása
 • a vidéki épített kulturális örökségeink védelme érdekében, feltáró és dokumentáló, szervező tevékenység
 • adminnisztráció, kisegítő adminisztráció

EEMI Nytsz.: 7828

Támogatás

Amennyiben célunk, szakmai tevékenységünk, találkozik az Ön / Önök értékeivel – értékrendszerével, és szeretne hozzájárulni tevékenységünk sikeréhez ezt megteheti. Szívesen fogadunk minden támogatást, felajánlást, mely közvetve vagy közvetlenül célcsoportunk javát szolgálják, tárgyi eszközöket, illetve pénzösszeget egyaránt.

Bankszámla számunk:

Budapest Bank: 10101360 – 03423800 – 01003008

2011-06-21