Szolgáltatásaink

Tudásbank

Karrierháló

Online lista

2 látogató van online
0 vendég, 2 bots, 0 felhasználó

Célcsoport tréningek

A munkaerőpiaci projekteket megvalósító civilszervezetek részére ajánljuk – a célcsoport (álláskeresők, képzésben részesülők) munkaerőpiaci érvényesülést, elhelyezkedési esélyek növelését, így a társadalmi integrációt elősegítő, támogató – csoportos fejlesztéseinket, mint szolgáltatást.

Készséggel segítünk a még előkészületi (pályázatírás) szakaszban álló projektek, szakmai – feladatainak pontosításában, tervezésében, véleményezésében.

Fejlesztő foglalkozások munkaerőpiaci célcsoportok számára:

ÁLLÁSKERESÉSI TRÉNING

A tréning célja: Az álláskeresők, munkanélküliek, illetve munkaerőpiaci (felnőtt) képzésben résztvevő hallgatók önálló álláskeresési képességének fejlesztése.
A csoportos felkészülésen részvevő tisztába kerül a munkanélküliség fogalomkörébe tartozó sajátosságokkal, képessé válik az önálló álláskeresés hatékony kivitelezésére, saját helyzetének objektívabb kezelésére, ezáltal szintén az eredményes álláskeresés lehetősége kerül előtérbe.

Kulcsszavak: munka, munkanélküliség, életút, önismeret, időgazdálkodás, munkaérdeklődés, munkával kapcsolatos képességek, munkaerőpiaci realitások, telefonálás technikája, érveléstechnika, beszélgetéstechnika, első interjú, öltözködés, az első munkanap.

A tréning: időszükséglete 45 óra

MUNKAERŐ PIACI ISMERETEK

Melyek során megismerheti a munkanélküliség fogalomkörébe tartozó sajátosságokat, viszonyítási alapot tud képezni saját helyzetéről. Képessé válik meghatározni reális elvárásait a munkavállalás kapcsán, alternatív életviteli stratégiákat, megoldásokat is megismer (vállalkozás), betekintést nyer az alapvető munkajogi kérdésekbe, más nézőpontból is szemlélheti az álláskeresés, munkavállalás folyamatát. Megismeri munkával kapcsolatos érdeklődését, képességeit, kellő jártasságra és ismeretekre tesz szert a munkavilágában.

Kulcsszavak: munka, munkanélküliség, előítélet, aktív és passzív eszközök, munkaerőpiaci szereplők, munkavállalási formák, életút, folyamatos tanulás, munkajogi alapok, vállalkozási formák, vállalkozási tevékenység kritériumai, álláskeresés, munkaérdeklődés, általános képességek, az ideális állás, önéletrajz típusok, kísérő – motivációs levél, álláslehetőségek forrásai, telefonálás technika, személyes beszélgetés – első interjú, öltözködés, tipikus kérdések a személyes találkozón, állásmegőrzése.

A tréning: időszükséglete 80 óra

TANULÁS TECHNIKA

A tréning célja: Képzés – foglalkoztatási projektbe bekerülő munkaerőpiaci (felnőtt) képzésben résztvevő vagy leendő hallgatók képezhetőségének fejlesztése.
A foglalkozás során fejlődik a személyiség, a résztvevő tisztába kerül a gyakorlás fontosságával, ráhangolódik a tanulásra, a tanulást mint, cselekvést elfogadja, javul a memória kapacitása, kreatívabbá válik korábbi önmagához képest.

Fejlesztendő kompetenciák: tanulási képességek, memória kapacitás, gondolkodás, önismeret, lényeg kiemelés, logikai készség, problémamegoldás, időgazdálkodás.

A tréning: időszükséglete 45 óra

KULCSKÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

A munkavilágában a munkáltatók kiválasztási rendszerében a kulcsképességek szerepe jelentős mértékben felértékelődött. A kulcsképesség többnyire átfogó jellegű, vagyis nem egy szűk területen (szakmai specifikum), hanem szélesebb körben mérhető. A megszerzett kulcsképességek tartós jellegűek, amelyek a megváltozott körülmények között is folyamatosan alkalmazhatók. Ennél fogva elengedhetetlen, hogy az egyén, mint munkavállaló, tisztában legyen a saját kulcsképességeivel és folyamatos fejlesztésének, kondicionálásának fontosságával.

Kulcsszavak: kommunikáció, együttműködés, tanulás – gondolkodás, probléma megoldás, kreativitás, megértés – helyzetértékelés, önállóság, felelősségvállalás.

A tréning: időszükséglete 60 óra

HATÉKONY ÖNISMERET

Munkaerőpiaci érvényesülést, a munkavilágába való visszakerülés esélyét növelő fejlesztő foglalkozás. A foglalkozás során fontos az olyan gyakorlati tudnivalók és olyan képességek, készségek kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az eredményesebb munkakereséshez, munkába álláshoz. A foglalkozás során a résztvevők, segítséget kapnak énképük megerősítéséhez, saját értékeik felismeréséhez, tudatosításához, kommunikációs készségük, konfliktuskezelési és probléma megoldó módszereik fejlesztéséhez, önérvényesítő magatartásuk kialakításához, begyakorlásához, a beilleszkedéshez szükséges norma rendszer helyreállításához.

Kulcsszavak: reális önismeret, önértékelés, kommunikáció, közösségi norma szerinti magatartás, konfliktuskezelés, problémamegoldás, egyéni célok – csoport célok, személyes felelősségvállalás, tolerancia, együttműködés, kudarckezelés, feladat centrikus gondolkodás.

A tréning: időszükséglete 80 óra

Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű civil szervezetek adóalapja, adófizetési kötelezettsége

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [Civil tv.] 17. § (1) bekezdése rögzíti – a 2012. évtől –, hogy az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület [civil szervezet] elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. Abban az esetben, ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez [Civil tv. 23. §], amelynek eredményeként – a civil szervezet működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyészség a Civil tv. 11. §-ában foglalt eljárása alapján – a bíróság a szervezetet kötelezi a törvényes működés helyreállítására, vagy a szervezet megszüntetéséről határoz. Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül azon szervezet, amelynek éves összes bevétele 60 százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele [Civil tv. 2. § 7. pont]. 

Continue reading

Civil licit

Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2014-es Civil Licit fenntarthatósági árverésen való részvételre, ahol felelős vállalatok számára bemutathatnak, árverésre és megvételre bocsáthatnak olyan szolgáltatásokat, amely vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjába illeszthető. Pályázati határidő: 2014. július 11.

Continue reading