Tudásbank

Online lista

2 látogató van online
1 vendég, 1 bots, 0 felhasználó

Civil licit

Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2014-es Civil Licit fenntarthatósági árverésen való részvételre, ahol felelős vállalatok számára bemutathatnak, árverésre és megvételre bocsáthatnak olyan szolgáltatásokat, amely vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjába illeszthető. Pályázati határidő: 2014. július 11.

Continue reading

Üdvözöljük oldalunkon!

Több éve kezdeményezett szakmai együttgondolkodás, és sok bürokratikus akadály leküzdése után közhasznú minősítésű bejegyzésünk 2011-ben történt meg. Tevékenységünk hatásköre, országos.

Célunk

Az emberek, családok anyagi – szociális helyzetének a javítása a foglalkoztatás (alkalmazott), önfoglalkoztatás (vállalkozás) – öngondoskodás (termelő, önellátó), csoportos önfoglalkoztatás (szövetkezet, szociálisszövetkezet) eszközeinek segítségével. Szakmai hitünk, hogy nemzetgazdaságunk stabilitásának, és lassú fejlődésének a vidék Magyarországa a kulcsa. Ezért tevékenységünket is eszerint alakítottuk ki, hogy szakmailag egyaránt segíteni, támogatni tudjuk a városi bérmunkából megélni szándékozókat, és a gazdaságilag önálló munka,- és megélhetési tevékenységet folytató, vagy épp tervező életutakat. Tevékenységünk alapvetően a munkát végző ember személyének a fejlesztése, a munkavállalási készségek, az életvitel stabilitásához szükséges készségek erősítése révén. Ezen túl menően igyekszünk az ember környezetét úgy „befolyásolni”, hogy az a munkavégző tevékenység, és életvitel szempontjából mindinkább „alkalmasabbá” váljon az egyén számára. E célok elérése érdekében együttműködünk, illetve keressük az együttműködés, együttgondolkodás lehetőségét a munkáltatókkal, önkormányzatokkal, civilszervezetekkel, szakmai szervezetekkel, képző intézményekkel. Az alapvető célunk „fizikai” elérésén, teljesítésén túl, szintén célunk még az alapcélunk elérésének kedvező fogadókörnyezet, azaz a szemlélet alakítása is. Ezért a tevékenységünkhöz kapcsolódó szakmai területeken képzési, szakmapolitikai, elméleti, és gyakorlati síkon egyaránt jelen kívánunk lenni, ezért indítottuk útjára szakmai folyóiratunkat, szervezünk szakmai fórumokat, rendezvényeket, stb.

Tagság

Egyesületünk 11 fő alapítóval alakult meg közben a létszámunk további 4 fővel bővült. Az egyesületünk nyitott bárki tagja lehet, aki a céljainkkal egyetért és ezekért, a célokért tenni is képes, és hajlandó is. Tagságunk tapasztalata és szakmai végzettsége(i)nek összetétele garanciát jelentenek, a minőségi humánszolgáltatás biztosítására, a különböző munkaerőpiaci – foglalkoztatási projektek megvalósítására. A tagság szakmai végzettségszerinti összetétele; munka,- és pályaválasztási tanácsadó, szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus, emberi erőforrás tanácsadó, szociálpedagógus, pedagógus – tanár, pszichológus – szakpszichológus, informatikus, érdekképviseleti szakember, jogász, szervezetfejlesztő, foglalkoztatási szakértő. Jellemző, hogy szinte mindannyian 2-3 végzettséggel, szakdiplomával is rendelkeznek, többen oktatnak egyetemeken, főiskolákon illetve szakterületüknek elismert szakértői.

Szakmai program

Könyvkiadás. ? szerkesztés alatt módszertani útmutató és szöveggyűjtemény hátrányos helyzetű munkavállalókkal foglalkozó szakemberek számára.
Kiadvány (rendszeres) ? munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai folyóirat, internetes és nyomtatott megjelentetése.
A foglalkoztatás esélyeit növelő tréningek ? álláskeresési, munkaerőpiaci, önismeretei, konfliktuskezelő, tanulástechnika, kompetenciafejlesztők, stb.
Pályaválasztást segítő tréningsorozat ? saját fejlesztésű tematikával és módszer alkalmazások (már az általános iskola hatodik osztálytól kezdve)
Munkavállalók egyéni támogatása ? Állásközvetítői (álláskeresők segítését támogató szolgáltatás, asszisztált álláskeresés) egyéni tanácsadás – konzultáció
Munkaerőpiaci projektek megvalósítása ? konzorciumi partnerekkel (önkormányzat, önkormányzati szervek, más civil szervezetek, térségi társulások, stb.)
Segítő és munkaerőpiaci szakemberek továbbképzése
Állásbörzék szervezése ? kerületi, kistérségi szinten ( a munkáltatók körében végzett szükségletfelmérés alapján)

Együttműködés lehetséges területei, formái

Munkáltatókkal; munkaerő-közvetítés, toborzás, foglalkoztatási tanácsadás, (támogatási lehetőségek), munkakör elemzés, rehabilitációs tanácsadás, foglalkoztatási célú munkaerőpiaci projektek, egyéb projektek, pályázatírás, stb.
Önkormányzatokkal; munkaerőpiaci – foglalkoztatási projektek, települési fejlesztési folyamatok, hatástanulmányok, elemzések, kulturális és hagyomány őrző-felelevenítő munka, vidék megtartó képességének az erősítése, öngondoskodás erősítése, stb.

Civil szervezetekkel; munkaerőpiaci – foglalkoztatási projektek, továbbképzés, szakmai tapasztalat megosztás, közös szakmaiság erősítése, stb.
Felnőttképzőkkel; képzési projektek, munkaerőpiaci – foglalkoztatási készségek erősítése (csoportfoglalkozások), stb.
Képző intézményekkel – egyetemekkel; szakmaiság erősítése, tapasztalat megosztás, szemléletformálás, stb.

Támogatás

Amennyiben célunk, szakmai tevékenységünk, találkozik az Ön / Önök értékeivel – értékrendszerével, és szeretne hozzájárulni tevékenységünk sikeréhez ezt megteheti. Szívesen fogadunk minden támogatást, felajánlást, mely közvetve vagy közvetlenül célcsoportunk javát szolgálják, tárgyi eszközöket, illetve pénzösszeget egyaránt.

Bankszámla számunk:

Budapest Bank: 10101360 – 03423800 – 01003008

2011-06-21